Tala inför folk

 

Om boken

 

Kommunikation och möten mellan människor är vanligen händelser som äger rum utan att vi närmare reflekterar över dem. Att tala inför andra är däremot en särskilt utsatt situation då specifika biologiska och psykologiska skeenden äger rum inom oss, medvetet och omedvetet.  

Att mötas och kommunicera är oftast något som vi dras till och upplever som positivt, men det kan även kännas utlämnande. Situationer där du behöver visa vem du är, prestera inför andra eller göra entré på scen kan ofta upplevas som obehagliga. När vi människor exponeras för varandra sätts våra grundläggande egenskaper på prov. Det är en av flera förklaringar till att vi ibland ser framträdanden inför andra som stora och ibland övermäktiga utmaningar. Vad händer om mina grundläggande egenskaper brister? Vad händer om jag inte behärskar förmågan att kommunicera på rätt sätt?

Boken går igenom vad som sker inom oss då vi talar inför andra och hur vi kan utvecklas kommunikationsmässigt genom att bli medveten om kroppens inre processer i sådana situationer. Att sända och ta emot signaler är grundläggande för människans existens, inte bara i privatlivet utan även i professionella situationer.

I boken förklaras vad scenskräck faktiskt är och vilka mekanismerna är som får oss att reagera som vi gör samt hur du kan förbättra din självkänsla och hur du psykologiskt kan förbereda dig för ett bättre framförande. Vikten av det första intrycket och hur det omedvetna och medvetna kroppsspråket kan hjälpa dig att tala inför andra och inte minst hur du lär dig att beröra din publik tas också upp.

Målet är att göra våra möten och vår kommunikation, i vilken form den än må vara, så effektiv och framgångsrik som möjligt. Boken placerar kunskapsområdet ”kommunikation” i en mer begriplig kontext genom verkliga exempel, egna erfarenheter samt evidensbaserade förklaringar ifrån biologin, psykologin och sociologin. 

Författarna vill att boken kommer till nytta för dig som vill utvecklas vidare och stärka din kommunikation inför andra. Oavsett om det är för dig som yrkesverksam eller som privatperson.

 

 

Om författarna – en unik konstellation som hjälper dig att tala inför folk

 

 Stefan Sauk är skådespelare och föreläser även i ämnet kommunikation. Genom sina erfarenheter och personliga tips lär han ut hur vi ska hantera oss själva och vår omgivning.

Stefan läser in ljudböcker och medverkar i långfilmer, musikaler och teaterföreställningar. Den senaste föreställningen är egenproducerade ”SAUK-Fortfarande skeptisk” som är en fortsättning på tokhyllade och kultförklarade Tillfälligt avbrott i satirprogrammet Lorry. Lorry blev en del av Stefans stora genombrott i början av 90-talet.

Om boken säger Stefan: ”Kommunikation är en av de viktigaste nycklarna vi människor har att hantera verkligheten och livet på. Om det är något i livet som spricker så är det nästan alltid på grund av kommunikationen, eller brist på kommunikation. Och när vi ställs inför en grupp av människor ställs allting på sin spets.
 

 

 

 

 

Professor Jan Marcusson undervisar vid Linköpings universitet om hjärnans intellektuella och emotionella funktioner och om vad som händer i mötet mellan människor. Utöver sitt arbete som överläkare vid minnesmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping arbetar Jan med psykoterapeutisk behandling vid sin mottagning i Stockholm.

En vanligt förekommande problemställning vid dessa möten är olika former av scenskräck. Med hans mångåriga handledning av studenter och doktorander inför deras scenpresentationer har Jan ett brett erfarenhets- och kunskapsregister när det gäller kommunikation och scenframträdande, och vad som krävs för att bli trygg i det. Jan är även en ofta anlitad föreläsare.

Om boken säger Jan: ”Det är underligt, men efter alla år av undervisning, handledning och publika föredrag kring ämnet, så verkar det som att behovet av en mer heltäckande ”kommunikationsbok” inom talarkonsten är större än någonsin. Samtidigt som det inte finns någon produkt som täcker behovet. Jag kände att nu var det dags att sammanfatta erfarenheter, fakta och evidens inom området i en bok som kan nå långt fler än i de enskilda möten jag har. När Stefan och jag sågs, efter vi båda framträtt på en scen en kväll, var det som att polletten föll ner. Vi har sedan dess jobbat fram boken tillsammans under några år, en stimulerade och rolig resa men också med mycket allvar”.