Digitala varumärken

Digitaliseringen har i någon mån påverkat alla branscher, vissa mer än andra. Om man tidigare kunde säga att det var produkten som skapade varumärket, är det idag nästan tvärtom. Ett starkt personligt varumärke i de digitala kanalerna kan ge såväl ekonomiska fördelar som ökad möjlighet att nå ut.

För Box Agency är det självklart att, tillsammans med PR-insatser, aktivt arbeta i digitala kanaler för att skapa intresse kring byråns bokprojekt och författare. En stark digital närvaro gynnar bokprojekt under hela dess livscykel, från långt innan det första tangenttrycket till talaruppdrag långt efter utgivning.  

För att nå ut i de digitala kanalerna krävs strategi och content (innehåll). Författare är bra på att skapa content, vilket vi förädlar samt sätter strategi och det långsiktiga tänket.  

Utöver våra egna författare kan Box Agency även hjälpa andra författare, artister, skådespelare eller idrottare att bygga sina digitala varumärken.