Box Communications

Box Agency är ett dotterbolag till kommunikationsbyrån Box Communications.

Box Communications är en Stockholmsbaserad byrå med ett team av specialister som hjälper sina kunder att skapa värden genom affärsdrivande kommunikation. Byrån jobbar inom områdena Strategisk Kommunikation, Corporate Communications, Digitalt & Socialt, Investor Relations samt Medierelationer.

Box Communications övertygelse är att effektiv kommunikation skapar tydliga värden och blir en alltmer strategisk disciplin i den ständigt uppkopplade världen. Kunderna är såväl globala företag som mindre bolag, organisationer och startups. Via ett starkt byråsamarbete kan de, utöver den svenska marknaden, även hjälpa sina kunder att nå ut i hela Norden.

Precis som hos Box Agency så står alltid uppdragsgivaren och deras agenda i fokus, och de vet att rådgivarna alltid är ärliga och säger vad de tycker även om det går på tvärs med rådande konsensus. Genom ett brett kontaktnät, med alltifrån fotografer och formgivare till film- och produktionsbolag, får Box Communications kunder snabb tillgång till en mängd kvalitetssäkrade experter för punktinsatser eller som del av större kommunikationsprojekt. Något som naturligtvis även Box Agencys klienter kan dra fördel av.