Nu kan du anmäla dig till kurs: Tala inför folk

Varför reagerar vi ofta med obehag, rädsla eller till och med skräck när vi ska tala inför folk? Vad innebär egentligen dessa känslor? Under denna interaktiva utbildningsdag får du djupare insikt kring de känslor vi upplever i samband med prestationer inför andra och hur den påverkar vårt agerande, hur du får till en bra start […]