Tukan förlag ger ut Stefan Sauks och Jan Marcussons handbok om hur att tala inför folk

Valet föll på Tukan förlag som kommer att ge ut boken Tala inför folk, så bemästrar du din scenskräck av och med den unika författarkonstellationen hjärnforskaren Jan Marcusson och skådespelaren Stefan Sauk. Boken beräknas vara ute lagom till Bokmässan i Göteborg 2017. Recensionsdag är 2017-08-15. – Väldigt många är rädda eller känner obehag för att […]